Kvalificerad juridisk rådgivning i Köpenhamn- och Malmöregionen.

Genom vår mångåriga erfarenhet av det skånska affärslivet är vi en lokalt förankrad affärsjuridisk byrå som tillhandahåller kvalificerade affärsjuridiska tjänster.
Din advokat Øresund Malmö

Øresund Advokat Malmö

Öresund Advokat Malmö AB är en lokalt förankrad advokatbyrå med kontor i centrala Malmö.

En röd tråd genom verksamheten är klientens nytta av våra tjänster. Vår yttersta ambition och målsättning är att tillhandahålla konsulttjänster med fokus på nytta, snabbhet och tillgänglighet.

När du behöver oss så finns vi här

Genom mångårig erfarenhet av det skånska affärslivet bidrar vi till att skapa kontakter och referenser som ger ett mervärde för våra klienters behov av kvalificerade juridiska tjänster.
Øresund Advokat Malmö

”Vår yttersta ambition och målsättning är att tillhandahålla konsultjänster
med fokus på nytta, snabbhet och tillgänglighet. Din advokat Øresund Malmö.”

Advokat Øresund Malmö