Anton Novak

Som nyexaminerad jurist från Lunds universitet påbörjade Anton sin karriär på byrån under våren 2020. Anton har under sin utbildning fördjupat sig inom både avtals- och entreprenadrätt.

Utöver sin juristexamen har Anton vid sidan om sina studier arbetat inom Kriminalvården.