Christian Rasmusson

Christian startade Öresund Advokat år 2012. Christian biträder företrädesvis ägarledda affärsverksamheter som har anknytning till Öresundsregionen.

I stor utsträckning är Christian verksam inom bygg- och fastighetssektorn men biträder klienter även inom handel, tillverkning och annan affärsverksamhet. Han har varit delaktig i ett flertal affärstransaktioner omfattande såväl överlåtelser som kapitalanskaffning. Genom Christians gedigna nätverk träffar klienter nya kontakter som bidrar till klientens framgång och verksamhetsutveckling.

Christian Rasmusson har ett flertal styrelseuppdrag, varav flera såsom styrelseordföranden.