Juridisk information

Material och information på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information. De är inte avsedda att användas som juridisk rådgivning. Du bör alltid konsultera en kvalificerad jurist vid rättslig fråga. Öresund Advokat Malmö AB frånsäger sig ansvar för förlust eller skada som kan uppstå i samband med användning av eller tillit till material och information som förekommer på denna webbplats. Denna webbplats skapar inte en advokat-klient relation.

 

Upphovsrätt © Öresund Advokat Malmö AB 2022. Upphovsrätten till material på denna webbplats tillhör Öresund Advokat Malmö AB, om inte annat anges. Alla rättigheter förbehålles.

 

Personuppgifter

Öresund Advokat värnar den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. För mer information om Öresund Advokats behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få viss tvist mellan klient å ena sidan och advokat på Öresund Advokat eller Öresund Advokat å andra sidan prövad. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.