Mats Johansson

Mats biträder såväl svenska som internationella bolag, samt företag som ska expandera internationellt. Han har ett förflutet som bolagsjurist på Oatly AB och ansvarade där för lösningar inom samtliga förekommande rättsområden och har bl.a. erfarenhet av alla delar i en avtalsprocess. Mats har mångårig erfarenhet av upprättande och granskning av kommersiella och bolagsspecifika avtal, samt olika typer av förhandlingar och tvistlösning såväl i domstol som i skiljeförfaranden.

Mats är uppskattad för sin förmåga att hitta kommersiellt fungerande juridiska lösningar åt sina klienter, vare sig det rör sig om strategisk juridisk rådgivning, internationell expansion eller ledningsfrågor.

Mats är van att hantera de affärsmässiga aspekterna av ärenden och har erfarenhet av bland annat kommersiell och allmän avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, immaterialrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt, livsmedelslagstiftning, miljörätt, it-rätt, arbetsrätt, riskhantering, compliance, bolagsstyrning och tvistlösning i en konkurrensutsatt, kommersiell och internationell miljö.