Michelle Cranmer

Michelle anslöt till Öresund Advokat 2020 och biträder bl.a. vid affärsmässiga aspekter av ärenden såsom vid upprättande och granskning av kommersiella och bolagsspecifika avtal, samt vid tvistlösning. Hon bistår även inom andra rättsområden.

Hon kommer närmast från Helsingborgs tingsrätt där hon arbetat som tingsnotarie. Utöver tingsmeritering har hon tidigare erfarenhet från advokatbyrå.