2022-10-21

Nya konsumentregler

Shutterstock 1203192472

Den 1 september 2022 började nya ändringar att gälla som ger konsumenter ett starkare skydd.

Bakgrunden till ändringarna i svensk lag är omarbetning av flera EU-direktiv i syfte att modernisera lagstiftningen och anpassa den efter digitaliseringen på området.

Sverige har implementerat ändringarna genom att uppdatera marknadsföringslagen, distansavtalslagen, avtalsvillkorslagen och prisinformationslagen med nya bestämmelser.

Vi har listat några av de viktigaste ändringarna, som alla näringsidkare som säljer till konsumenter bör känna till.

Informationsplikt vid avtal på distans

För näringsidkare som erbjuder varor och tjänster till konsumenter på distans, t.ex. via en webbsida, skärps informationsskyldigheten. I distansavtalslagen listas information som näringsidkaren måste förse konsumenten med innan ett avtal ingås.

Ångerrätt vid avtal på distans

Huvudregeln är att man som konsument alltid har rätt att ångra ett köp av en vara eller tjänst när avtal ingås på distans, vilket konsumenten ska informeras om innan köpet genomförs. Av distansavtalslagen framgår vissa undantag då ångerrätten inte gäller.

Transparenskrav vid marknadsföring av prissänkningar

En ny informationsplikt har införts i prisinformationslagen. Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges. Kravet innebär en skyldighet att ange det lägsta pris som produkten sålts för under de senaste 30 dagarna inför att prissänkningen gjordes. Om prissänkningen skett gradvis under denna tid, ska det pris anges som produkten såldes för innan den första prissänkningen skedde. Det tidigare priset behöver dock inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Transparenskrav gällande kundrecensioner

Det har även skett uppdateringar av marknadsföringslagen. Om näringsidkaren använder konsumentrecensioner ska konsumenten få information om att man säkerställt att recensionerna är från konsumenter som har använt eller köpt produkterna, och hur detta görs. Näringsidkaren får inte uppge att recensioner har lagts ut av konsumenter som använt eller köpt en produkt utan att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att recensionerna faktiskt kommer från sådana konsumenter.

Informationskrav vid sökresultat

Näringsidkare som erbjuder konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter som erbjuds, är enligt marknadsföringslagen skyldiga att ange vilka kriterier som bestämmer rankingen av produkterna som presenteras vid en sådan sökning. Informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt tillgängligt från den plats där sökresultaten presenteras.

Utökade sanktioner

För att göra sanktionssystemet mer effektivt har man infört regler om sanktionsavgifter vid brott mot vissa konsumentregler. Sanktionsavgiften kan fastställas till lägst 10 000 kr och högst 4 % av näringsidkarens årsomsättning.

Vem påverkas?

Alla företag som säljer till konsumenter bör känna till ändringarna som började gälla i september 2022. Många ändringar kommer att särskilt påverka de som säljer varor och tjänster via internet.

Vill du veta mer eller har några frågor, är du välkommen att kontakta Michelle Cranmer.

Läs mer

2022-04-04

Öresund Advokat rådgivare vid försäljningen av kv. Malmö Arena

Öresund Advokat har biträtt vid försäljningen av kv. Malmö Arena.

Läs mer