2022-04-04

Öresund Advokat rådgivare vid försäljningen av kv. Malmö Arena

Skarp Rouge..KOMPR Shutterstock 1458910856

Öresund Advokat har under 2022 biträtt vid försäljningen av kv. Malmö Arena.

Parkfast Arena Holding AB har sålt samtliga aktier i Parkfast Nya Holding AB, som innehar fastigheter i kv. Malmö Arena. Köpare av aktierna var Doxa Aktiebolag (publ).

Överenskommet fastighetsvärde uppgick till ca 1,9 miljarder kronor. Fastigheterna, som har en total yta om cirka 77 000 kvm, är i princip fullt uthyrda och genererar ett årligt driftnetto om ca 95 miljoner kronor.

Förvärvet skedde i bolagsform och köpeskillingen fastställdes genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

Öresund Advokats team bestod av Christian Rasmusson och Emma Karlsson.

Läs mer

2022-10-21

Nya konsumentregler

Nya krav på näringsidkare som erbjuder varor och tjänster till konsumenter.

Läs mer