Allmänna villkor

För att tydligare förklara för våra klienter hur vi arbetar och vad våra klienter kan förvänta sig av oss tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster.

Här kan du läsa våra Allmänna villkor.