Detaljhandel & konsumentprodukter

Öresund Advokat företräder flera aktörer inom detaljhandeln, såväl producenter som distributörer och större detaljhandelskedjor. Vi har kompetensen och erfarenheten att möta utmaningarna i din bransch, inte minst när det kommer till e-handel och digitalisering.

Vi hjälper dig med allt ifrån franchiseverksamhet med fysiska butiker till svensk och internationell e-handel. Vårt biträde kan till exempel omfatta frågor kring avtal, distanshandel och marknadsföring. Vi bistår med rådgivning, upprättar avtal och medverkar i diskussioner och tvister med andra avtalsparter och myndigheter.

Många produkter levereras idag från länder utanför Sverige och EU vilket innebär att även internationella regelverk kan aktualiseras. Vårt breda nätverk av internationella advokatbyråer runt om i världen är därför en stor tillgång.

Våra klienter hanterar ett brett spektrum av varor och tjänster i såväl nationella som internationella miljöer.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till branscher