Fastighet & entreprenad

Öresund Advokat hjälper dig med alla former av fastighetsrättsliga frågor, allt ifrån fastighetsförvaltning till fastighetsköp.

Vi bistår i både små och stora uppdrag avseende till exempel hyres-, fastighets-, exploaterings- och entreprenadfrågor. Vi förhandlar hyresavtal, överlåtelseavtal och entreprenadavtal. Vidare omfattar även vår rådgivning miljörätt, plan- och byggfrågor, nyttjanderätt och servitutsfrågor.

Naturligtvis hjälper vi även klienter med tvister inom områdena hyra, fastighet och entreprenad.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till branscher