Fastighet & entreprenad

Öresund Advokat hjälper dig med alla former av fastighetsrättsliga frågor, allt ifrån fastighetsförvaltning till fastighetsköp.

Vi bistår i både små och stora uppdrag avseende till exempel hyres-, fastighets-, exploaterings- och entreprenadfrågor. Vi förhandlar hyresavtal, överlåtelseavtal och entreprenadavtal. Vidare omfattar även vår rådgivning miljörätt, plan- och byggfrågor, nyttjanderätt och servitutsfrågor.

Naturligtvis hjälper vi även klienter med tvister inom områdena hyra, fastighet och entreprenad.

Gå tillbaka till branscher