Private Equity

Med erfarenhet och specialistkompetens bistår Öresund Advokat i private equity frågor. Vår erfarenhet har gett oss kunskap och förståelse för private equity industrin, de senaste regleringarna och marknadstrenderna.

Vi hjälper regelbundet fonder och investerare med transaktioner och löpande rådgivning. Rådgivningen omfattar bland annat investeringar och förvärv inklusive tilläggsförvärv, avyttringar, finansiering och omstruktureringar. Vårt breda nätverk av internationella advokatbyråer gör att vi även kan hantera gränsöverskridande projekt.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till branscher