Avtalsrätt

Öresund Advokat hjälper dig med alla typer av kommersiella avtal. Vi har omfattande erfarenhet av alla delar i avtalsprocessen, såsom att granska, upprätta och förhandla både kommersiella standardavtal och affärsspecifika avtal. Erfarenheten av kommersiella avtal sträcker sig över många olika branscher

Att göra affärer är ofta kopplat till risker. Det är dock inte alltid lätt att själv avgöra vad som är en rimlig risk att stå. Vårt uppdrag är att analysera vad som är rimligt, legalt och kommersiellt, och rådge inför beslut. Vi har stor vana av förhandling av avtal och god förmåga att hitta kommersiellt fungerande juridiska lösningar.

Vi har en bred expertis inom olika avtalsrättsliga områden, såsom återförsäljaravtal, distributionsavtal, franchiseavtal, agentavtal, konsultavtal, sekretessavtal, utvecklingsavtal, licensavtal och andra typer av samarbetsavtal.

Vi har fått förtroendet att bistå både företag som är i en tillväxtfas och bolag som är väl etablerade på marknaden, såväl nationella som internationella.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden