Bolagsrätt

Bolagsrätt utgör grunden i affärsjuridiken och omfattar hur ett bolag – vare sig aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag eller enskild firma – fungerar som juridisk person. Det är därför ett kärnområde i många ärenden hos oss på Öresund Advokat, och ett av våra främsta kompetensområden.

Vi på Öresund Advokat arbetar på daglig basis med frågor kopplade till bolag. Det kan röra intern bolagsjuridik, till exempel bolagsbildningar, nyemissioner, kapitaltillskott, aktieägaravtal, inlösen av aktier och joint ventures. Det kan också röra frågor som behandlar vilka rättigheter aktieägare har vid bolagsstämma eller krav som ska tas i beaktande vid bolagsstyrning.

Bolagsrätten är även i stor utsträckning ett område inom vilket vi biträder i tvistelösning vid både domstol och skiljeförfarande.

Vi har fått förtroendet att jobba med allt från startups till multinationella koncerner, såväl svenska som utländska, och noterade som onoterade.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden