Entreprenadrätt

Vi på Öresund Advokat hjälper dig med alla typer av frågor avseende entreprenadrätt, oavsett i vilken fas av entreprenadprojektet. Vi bistår bland annat med den juridiska planeringen av ett entreprenadprojekt, avtalsskrivande, avtalsförhandling, upphandling och hantering av krav.

Vi har god kännedom om AMA och AB-systemet och entreprenadbranschens standardavtal och dess uppbyggnad.

Det uppkommer inte sällan tvister när det kommer till entreprenader, då det ofta rör sig om stora projekt med stora värden. Uppstår en tvist hjälper vi dig med tvistefrågorna och biträder i processen vid allmän domstol eller skiljenämnd.

Gå tillbaka till verksamhetsområden