Fastighetsrätt

Öresund Advokat ger fastighetsrättslig rådgivning i alla typer av fastighetsfrågor. Bland annat bistår vi vid förvärv eller försäljning av fastighetsbolag eller fastighetsbestånd. Vi hjälper till med servitut, arrende, fastighetsreglering, exploateringsprojekt och bygg- och anläggningsentreprenad.

Vi levererar också rådgivning avseende nyttjanderättigheter och hyresfrågor, plan- och byggärenden och fastighetsrelaterade tvister i hyres- och arrendenämnd eller domstol.

Öresund Advokat har också erfarenhet av allt från fastighetsrelaterade transaktioner till löpande frågor om förvaltning av fastigheter. Vår styrka är fördjupad branschkunskap och god förståelse för affärsvillkoren.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden