Företagsöverlåtelser

Öresund Advokat har lång och bred erfarenhet som rådgivare vid både små och stora företagsförvärv. Vi har biträtt både på köparsidan och på säljarsidan.

En viktig del vid företagsförvärv är bolagsgranskningen, s.k. juridisk due diligence, som kräver specialistkunskap inom flera rättsområden. Vi har den erfarenhet och specialistkompetens inom ett antal verksamhetsområden som krävs för att genomföra bolagsgranskningar och ge rådgivning vid komplexa affärer. Due diligence-undersökningen genomförs inte alltid på ett effektivt sätt, vilket kan generera onödigt stora kostnader och leda till tvister. Därför är vi ofta, och gärna, med i ett tidigt skede i planerings- och förhandlingsfasen vid en transaktion.

Våra uppdrag täcker hela transaktionsprocessen från inledande sekretessförbindelse (NDA) och avsiktsförklaring (LoI) till genomförd affär. Vi ansvarar också ofta för upprättande av elektroniska datarum.
Vi har fått förtroendet att jobba med allt från mindre startups till stora internationella koncerner.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden