Immaterialrätt, marknadsföringsrätt och mediarätt

Öresund Advokat har specialistkunskap och lång erfarenhet av att biträda klienter i alla frågor som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och mediarätt. 

Vi hjälper våra klienter med bland annat avtalsfrågor och att skydda uppfinningar, know-how, design och varumärken och ger kvalificerad rådgivning vid fall av intrång. Vi har även stor vana av att biträda vid immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister i Patent- och marknadsdomstolen.

De ärenden vi arbetar med har ofta internationell anknytning varför vi har ett omfattande nätverk av  advokatbyråer runt om i världen som vi samarbetar med. Vi samordnar rådgivningen med lokala utländska ombud i de fall det behövs. Våra klienter finns inom de flesta branscher och är allt från enskilda uppfinnare till stora koncerner.

Gå tillbaka till verksamhetsområden