Immaterialrätt, marknadsföringsrätt och mediarätt

Öresund Advokat har specialistkunskap och lång erfarenhet av att biträda klienter i alla frågor som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och mediarätt. 

Vi hjälper våra klienter med bland annat avtalsfrågor och att skydda uppfinningar, know-how, design och varumärken och ger kvalificerad rådgivning vid fall av intrång. Vi har även stor vana av att biträda vid immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister i Patent- och marknadsdomstolen.

De ärenden vi arbetar med har ofta internationell anknytning varför vi har ett omfattande nätverk av  advokatbyråer runt om i världen som vi samarbetar med. Vi samordnar rådgivningen med lokala utländska ombud i de fall det behövs. Våra klienter finns inom de flesta branscher och är allt från enskilda uppfinnare till stora koncerner.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden