IT-rätt & IT-juridik

Öresund Advokat har lång erfarenhet av IT och teknik. Vi är väl medvetna om att vi lever i en ny tid där den digitala och tekniska marknaden är under snabb utveckling, vilket kräver rådgivning med framåtblick och innovativa lösningar för att tillvara dina intressen.

Oavsett bransch eller teknisk komplexitet hjälper vi till med juridiken i dina IT-projekt, och vare sig det gäller utvecklingsprojekt, licensavtal, hosting, molntjänster eller SaaS.

Vi har även stor erfarenhet av att ge rådgivning kopplat till IT i samband med företagsöverlåtelser och av att hantera IT-tvister.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Gå tillbaka till verksamhetsområden