Camilla 60

Camilla Granholm

Advokat/Senior Associate

Kontaktuppgifter

Profil

Camilla Granholm har mångårig erfarenhet som ombud i kommersiella och regulatoriska tvister och ärenden vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och myndigheter.

Camilla rådger även företag inom allmän affärsjuridik med särskilt fokus på frågor gällande kommersiella avtal, immateriella rättigheter och marknadsföringsrätt.

Erfarenhet

  • Öresund Advokat
  • MAQS Advokatbyrå
  • Lunds tingsrätt, beredningsjurist
  • Lunds tingsrätt, notarietjänstgöring

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen
  • University of Sheffield, England

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund
  • SYF (förening för jurister som arbetar med tvistlösning i södra Sverige)

Språk

  • Svenska 
  • Engelska