Mindre Klippt CHRISTIAN 19

Christian Rasmusson

Advokat i kontorsgemenskap

Kontaktuppgifter

Profil

Christian Rasmusson startade Öresund Advokat år 2012, och hade redan innan dess lång erfarenhet som rådgivare inom allmän affärsjuridik. Han biträder företrädesvis ägarledda affärsverksamheter, och har varit delaktig i ett flertal affärstransaktioner omfattande såväl överlåtelser som kapitalanskaffning.

I stor utsträckning är Christian verksam inom bygg- och fastighetssektorn men biträder klienter även inom handel och tillverkning, samt annan affärsverksamhet.

Genom Christians gedigna nätverk träffar klienter nya kontakter som bidrar till klientens framgång och verksamhetsutveckling. Han har även flertalet styrelseuppdrag, varav flera såsom styrelseordföranden.

Erfarenhet

  • Advokat Christian Rasmusson AB, Advokat i kontorsgemenskap med Öresund Advokat 
  • Öresund Advokat
  • Annan advokatverksamhet
  • Växjö tingsrätt, notarietjänstgöring

Utbildning

  • Lunds universitet, jur.kand.

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund

Språk

  • Svenska 
  • Engelska