Emma13 STÖRRE

Emma Karlsson

Advokat/Senior Associate (föräldraledig)

Kontaktuppgifter

Profil

Emma Karlsson har flera års erfarenhet som rådgivare inom allmän affärsjuridik.

Emma biträder löpande klienter med särskilt fokus på ärenden inom framförallt fastighetsrätt, avtalsrätt och företagstransaktioner. Vidare har Emma bred erfarenhet som ombud vid allmän domstol.

Erfarenhet

  • Öresund Advokat
  • Halmstad tingsrätt, notarietjänstgöring
  • Annan advokatbyrå

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen
  • University of Connecticut, USA

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund

Språk

  • Svenska 
  • Engelska