Mats 13 (1)

Mats Johansson

Advokat/Partner

Kontaktuppgifter

Profil

Mats Johansson har mångårig erfarenhet av att biträda såväl svenska som internationella bolag, samt företag som ska expandera internationellt. Han har ett förflutet som bolagsjurist och ansvarade där för lösningar inom samtliga förekommande rättsområden i en konkurrensutsatt, kommersiell och internationell miljö.

Mats har bl.a. lång och bred erfarenhet av samtliga delar i avtalsprocessen, såsom att upprätta, granska och förhandla kommersiella och bolagsspecifika avtal. Han har även lång erfarenhet av att bistå vid olika typer av förhandlingar och tvistlösning, såväl i domstol som i skiljeförfaranden.

Mats är uppskattad för sin förmåga att hitta kommersiellt fungerande juridiska lösningar, vare sig det rör sig om strategisk juridisk rådgivning, internationell expansion eller ledningsfrågor.

Erfarenhet

  • Öresund Advokat 
  • Oatly-koncernen

Utbildning

  • Lunds universitet, jur.kand.

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund

Språk

  • Svenska 
  • Engelska