Mindre TESTA Klippt Michelle 20 (1)

Michelle Cranmer

Advokat/Senior Associate

Kontaktuppgifter

Profil

Michelle Cranmer har flera års erfarenhet som rådgivare inom bolagsjuridik och biträder bl.a. vid upprättande, granskning och förhandling av kommersiella standardavtal och bolagsspecifika avtal.

Michelle har också erfarenhet som ombud i kommersiella tvister och vid skydd av immateriella rättigheter. Hon bistår även inom andra rättsområden inom allmän affärsjuridik.

Erfarenhet

  • Öresund Advokat
  • Helsingborgs tingsrätt, notarietjänstgöring
  • Adacta Advokatbyrå

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund
  • SYF (förening för jurister som arbetar med tvistlösning i södra Sverige)

Språk

  • Svenska 
  • Engelska