Rättsliga meddelanden

Advokater

Öresund Advokat ska efterleva Sveriges advokatsamfunds regler för advokater. Dessa regler följer av lag, advokatsamfundets stadgar, vägledande regler om god advokatsed och praxis kring sådana regler. För vidare information, se Advokatsamfundet: Advokatetik.

 

Friskrivning

Notera att material och information som publiceras på Öresund Advokats hemsida endast är avsedd som allmän information och inte utgör juridisk rådgivning. Användning av information på denna hemsida sker på egen risk.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en arvodestvist eller annat ekonomiskt krav riktat mot en advokat eller advokatbyrå prövad. För vidare information, se Advokatsamfundet: Konsumenttvistnämnden.