Verksamhet

En röd tråd genom verksamheten är klientens nytta av våra tjänster.

En röd tråd genom verksamheten är klientens nytta av våra tjänster. 

Vi är affärsmässiga, tillgängliga och tillhandahåller våra tjänster så snart behov uppkommer.

Byråns medarbetare, som har erfarenhet av såväl advokatverksamhet som bolagsjurist säkerställer en unik helhetssyn av klientens behov. Affärsverksamhet förändras löpande och det är viktigt att Öresund Advokat följer klienters utveckling för att möta de behov som uppstår av kvalificerad juridisk och affärsmässig rådgivning. Vi strävar alltid efter att ge bästa affärsjuridiska hållbara lösning till våra klienter.

En hållbar lösning innebär för oss att rådgivningen ska fungera på längre sikt. Vi försöker se runt hörn och ligga steget före genom att följa vad som händer i omvärlden. Vi hjälper inte bara till med juridisk rådgivning. Vi sätter den i ditt sammanhang och hjälper dig navigera och fatta välinformerade beslut. Med oss kan du vara säker på att du alltid får hjälp när du behöver det och en rådgivning som passar just dig och ditt företag.

Öresund Advokat AB tillhandahåller rådgivning inom affärsjuridik såsom avtalsrätt, tvistelösning, bolagsrätt, fastighetsrätt- och entreprenadrätt och relevant rådgivning för annan affärsverksamhet.