Visselblåsning

Din arbetsgivare använder Öresund Advokat Malmö AB så att du anonymt kan berätta om allvarliga missförhållanden du känner till inom din organisation.

När du gör din anmälan behöver du aldrig uppge din identitet. Anmälan sänds krypterat och lagras på
Öresund Advokats servrar, som din arbetsgivare inte har tillgång till.